วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างฟาร์มเลี้ยงด้วงสาคู

การเลี้ยงด้วงสาคู
เริ่มแรกผู้เลี้ยงรายใหม่ควรทดลองเลี้ยงด้วยตนเองและศึกษาข้อมูลต่างๆให้มากที่สุด และควรเลี้ยงในจำนวนเล็กน้อยก่อน หากพบว่าตนเองสามารถเลี้ยงได้แล้วจึงค่อยขยับขยายจำนวนให้เพิ่มขึ้นhttp://www.youtube.com/watch?v=5i6czGFykOA&feature=related

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

ผลผลิตด้วงสาคู

 ด้วงสาคูที่ได้ขนาดแล้วจะถูกคัดแยก และแช่น้ำในกะละมังใบใหญ่ เพื่อรอส่งลูกค้า


เราแช่น้ำเพื่อให้ด้วงสาคูสำรอก (regurgitate) อาหารในลำไส้ของมันออกมา
ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้เลยว่าลำตัวจะใส ละอาด และไม่มีกลิ่น
แหล่งที่มา: 4662016@gmail.com
0897254364

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

เชิญชวนบริโภคด้วงสาคู


ด้วงสาคูสะอาด ปราศจากเชื้อโรค

บรรจุอยู่ในกล่อง คุ้มครองผู้บริโภค

คุณภาพมาตรฐาน ปริมาณแน่นอน

ตั้งโต้อาหาร รับประทานได้หลายเมนู

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

การเกษตรเชิงพาณิชย์

หลายๆคนประสบความสำเร็จจากการทำการเกษตรเชิงพาณิชย์ นั่นคือการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Sustainable Yield) ส่วนแรงงงานก็เป็นแรงงานในครัวเรือน ทุกคนมีงานทำ ไม่ต้องลำบากออกไปรับจ้างต่างถิ่น เกิดความรักและสามัคคีในครอบครัว ด้านผลตอบแทนที่ได้รับมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากครอบครัวสามารถเลี้ยงตัวเองได้ เศรษฐกิจในชุมชนมีความมั่นคง ส่งผลให้เกิดเสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจระดับประเทศด้วย
การทำการเกษตรเชิงพาณิชย์ ต้องยึดหลัก คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ ไม่ควรเห็นแก่รายได้ที่มากเกินไปเพื่อทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แต่หากนำสิ่งที่มีหรือเหลือใช้มาประยุกต์เข้ากับอาชีพของชุมชนได้ โดยไม่ทำกินแบบตามมีตามเกิดแต่อาศัยภูมิปัญญา และเทคโนโลยีช่วย จึงจะประสบความสำเร็จ

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555